Thông tin tài liệu


Title: Các cấu trúc dữ liệu và giải thuật hiệu quả cho bài toán tìm kiếm.
Authors: Nguyễn Thị Thanh Vân
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Dữ liệu; Cấu trúc; Giải thuật; Tìm kiếm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các giải thuật tìm kiếm cơ bản. Cây nhị phân tìm kiếm. Tìm kiếm index trong cơ sở dữ liệu. Tìm kiếm xâu mẫu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2845
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296426.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296426-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.