Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở hạ tầng mã hóa khóa công khai PKI trong bài toán quản lý sinh viên.
Authors: Đậu Xuân Doanh
Advisor: Nguyễn Đình Hưng
Keywords: Hệ thống quản lý; Mã hóa; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát thực tiễn ứng dụng hạ tầng má hóa khóa công khai và hệ thống quản lý học sinh, sinh viên. Nghiên cứu cấu trúc của PKI. Thiết kế mô hình, đề xuất sơ đồ hệ thống quản lý học sinh, sinh viên dựa trên cơ sở hạ tầng mã hóa khóa công khai.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2847
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296454.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296454-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.