Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ SBR ứng dụng trong xử lý nước rác.
Authors: Dương Quốc Hiệp
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Nước thải; Xử lý; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước rỉ rác. Cơ sở lý thuyết của công nghệ SBR. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR trong xử lý nước rỉ rác.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2848
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296133-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 272,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296133.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.