Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ cho quá trình nhiệt phân than hóa thực phẩm thải.
Authors: Vũ Văn Bôn
Advisor: Vũ Đức Thảo
Keywords: Cacbon hóa; Nhiệt phân; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về chất thải thực phẩm và hiện trạng quản lý, các công nghệ xử lý chất thải thực phẩm, than hoa và chất lượng than. Thực nghiệm và kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ác yếu tố trong quá trình than hóa, các thông số đặc trưng của than nghiên cứu, quy trình công nghệ nhiệt phân than hóa thực phẩm thải.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2856
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296808-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296808.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.