Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khai phá luật kết hợp sử dụng SQL.
Authors: Phan Văn Nhật
Advisor: Phan Anh Phong
Keywords: Dữ liệu; Ngôn ngữ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu. Khai phá luật kết hợp. Khai phá luật kết hợp sử dụng SQL. Thử nghiệm khai phá luật kết hợp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2858
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296653.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296653-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.