Thông tin tài liệu


Title: Bài toán cây khung nhỏ nhất và các ứng dụng
Authors: Nguyễn Văn Đạo
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lịch sử của bài toán cây khung nhỏ nhất, các ký hiệu toán học, lý thuyết đồ thị, cây khung nhỏ nhất, các ứng dụng của bài toán MST, kỹ nghệ thuật toán. Cấu trúc dữ liệu và các thuật toán giải bài toán MST. Thuật toán MST tối ưu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2861
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296702.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296702-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.