Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Văn Lâm, HưngYên.
Authors: Nguyễn Văn Lượng
Advisor: Đỗ Trọng Mùi
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý; Hưng Yên
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn, nguồn phát sinh các loại chất thải rắn, tác động của chất thải rắn đến môi trường và sức khỏe con người,...Nêu hiện trạng quản lý chất htari rắn trên địa bàn huyện Văn Lâm. Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2864
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296859-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296859.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.