Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ MBR.
Authors: Nguyễn Thị Hòa
Advisor: Đặng Minh Hằng
Đặng Xuân Hiển
Keywords: Nước thải; Xử lý; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nước rỉ rác, bể phản ứng sinh học màng (MBR). Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả sau xử lý hóa lý nước rỉ rác kiêu kỵ, quá trình thích nghi của bùn hoạt tính với nước rỉ rác,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2865
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296889-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296889.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.