Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế độ công nghệ MBBR phù hợp để xử lý nước rỉ rác.
Authors: Bùi Phương Thảo
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Nước thải; Xử lý; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nước rác, các công nghệ xử lý nước rác trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ MBBR. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ MBBR, kết quả nghiên cứu sự thích nghi bùn với nước rác, hoạt hóa bùn với giá thể,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2866
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296930-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 88,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296930.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.