Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ AO-USBF.
Authors: Nguyễn Thu Hiền
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Nước thải; Xử lý; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước rỉ rác, công nghệ AO-USBF, một số công nghệ về USBF. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích sau xử lý hóa lý, nghiên cứu sự thích nghi bùn hoạt tính của nước rỉ rác,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2867
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296942-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296942.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,9 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.