Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp thực tế của điện toán đám mây và ứng dụng trong giảng dạy đại học.
Authors: Phan Lê Bằng
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Giảng dạy; Tin học; Đại học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện toán đám mây. Nền tảng microsoft windows azure. Ứng dụng windows azure trong giảng dạy đại học. Kết quả nghiên cứu các giải pháp của điện toán đám mây,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2887
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296773.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296773-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 252,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.