Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng thuật toán lựa chọn máy chủ cho hệ thống mạng phân tán dữ liệu.
Authors: Nguyễn Việt Anh
Advisor: Trần Hải Anh
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống mạng phân tán dữ liệu. Giới thiệu thuật toán lựa chọn máy chủ cho hệ thống mạng phân tán dữ liệu. Xây dựng giải thuật multi-armed bandit.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2889
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296815.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296815-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.