Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng quảng cáo trực tuyến sử dụng phương pháp học máy.
Authors: Võ Trọng Trung
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Quảng cáo; Chất lượng; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quảng cáo trực tuyến. Một số phương pháp học máy. Áp dụng phương pháp khuyến nghị vào bài toán quảng cáo trực tuyến. Hệ thống khuyến nghị quảng cáo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2892
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296850.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296850-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.