Thông tin tài liệu


Title: Hệ gợi ý.
Authors: Nguyễn Văn Thịnh
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Mạng máy tính; Dữ liệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2894
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296862.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296862-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 91,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.