Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng đa nền tảng và áp dụng vào dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Authors: Lê Quang Huy
Advisor: Vũ Văn Thiệu
Keywords: Giáo dục; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ điều hành Android và bút spen, tìm hiểu về google web toolkit, về cordova/phoneGap, google app engine. Phân tích thiết kế hệ thống. Cài đặt và thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2899
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296891.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296891-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 216,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.