Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống nhận mẫu vân tay sử dụng mạng nơ ron nhân tạo.
Authors: Đỗ Thanh Long
Advisor: Nguyễn Quang Hoan
Keywords: Vân tay; Nhận dạng; Mạng máy tính
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp nhận dạng sinh trắc học, về mạng nơ ron, tình hình nghiên cứu về ứng dụng mạng nơ ron. Biểu diễn vân tay và phương pháp nhận dạng. Hệ thống nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơ ron nhân tạo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2901
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000296896.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.