Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán xếp hạng địa điểm trong các ứng dụng dịch vụ dựa trên địa điểm (LBS) có chú ý tới đặc điểm riêng của người dùng
Authors: Ngô Văn Vĩ
Advisor: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Internet; Thuật toán; Dữ liệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các dịch vụ mạng xã hội dựa trên địa điểm. Bài toán xếp hàng. Hệ thống xếp hạng địa điểm, thuật toán và mô hình sử dụng. Tập dữ liệu, cài đặt và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2920
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296903.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296903-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.