Thông tin tài liệu


Title: Quy hoạch mạng 4G LTE và áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Vân
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Mạng di động; Quy hoạch; Hồ Chí Minh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng 4G. Nghiên cứu về hệ thống thông tin di động 4G LTE. Lý thuyết quy hoạch mạng 4G LTE. Quy hoạch mạng 4G LTE cho thành phố Hồ Chí Minh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2924
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296924.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296924-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.