Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp quản trị và giám sát mạng.
Authors: Nguyễn Huy Hoàng
Advisor: Phạm Đăng Hải
Keywords: Mạng máy tính; Quản trị; Giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết về quản trị và giám sát mạng. Một số phương pháp quản trị và giám sát mạng. Giám sát mạng lưu lượng truy cập wifi tại Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2927
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296936.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296936-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.