Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật lập lịch Dự án dựa trên hướng tiếp cận sử dụng mạng Bayes và công cụ SMILE.
Authors: Phạm Minh Ngọc
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Quản lý dự án; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: iới thiệu bài toán lập lịch dự án - các phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán và công cụ. Ứng dụng mạng Bayes trong lập lịch dự án. Thử nghiệm áp dụng phương pháp Pert - BCPM trong lập lịch dự án sử dụng công cụ Smile &GeNIe.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2931
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

63

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296945.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296945-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 195,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.