Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại Kho bạc Hà Nội.
Authors: Nguyễn Đăng Đức
Advisor: Trịnh Anh Phúc
Keywords: Kho bạc nhà nước; Quản lý; Tài khoản
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động, hệ thống thông tin quản lý ngân sách tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Nêu các phương pháp xây dựng đường cong khớp. Ngôn ngữ lập trình Matlab và các thuật toán xây dưng đường cong khớp. Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2933
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296947.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296947-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 199,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.