Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng cho các loại điều hòa gia dụng.
Authors: Nguyễn Bá Hùng
Advisor: Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Điều hòa không khí; Năng lượng; Tiêu thụ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điều hòa không khí gia dụng. Đánh giá phân tích các tiêu chuẩn tích hợp. Xây dựng phần mềm tính toán CSPF trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến hệ số lạnh hiệu quả mùa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2953
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273585.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273585-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 384,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.