Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các môi trường công cụ mô phỏng giao thức mạng thế hệ mới.
Authors: Trần Anh Đức
Advisor: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Phần mềm; Công cụ; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về môi trường công cụ mô phỏng giao thức mạng. Công cụ mô phỏng mạng OMNeT++. Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ mô phỏng các giao thức định tuyến địa lý.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2958
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

186

VIEWS & DOWNLOAD

101

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296971.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296971-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.