Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng và tính giá thành cho Tô-pô mạng liên kết trong siêu máy tính sử dụng công cụ Simgrid
Authors: Trần Trung Hiếu
Advisor: Phan Thanh Liêm
Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Mạng máy tính; Công cụ; Cấu hình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng liên kết, về cấu hình mạng, về giải thuật định tuyến trên mạng, về điều khiển luồng, hiệu năng của mạng liên kết. Phương pháp đánh giá mạng liên kết. Công cụ mô phỏng Simgrid. Ứng dụng minh họa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2965
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297006.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297006-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.