Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng một mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe thông minh.
Authors: Nguyễn Lương Bằng
Advisor: Hồ Tường Vinh
Keywords: Chăm sóc sức khỏe; Mô hình; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh. Đề xuất mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Giải pháp CNTT để triển khai mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe thông minh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2968
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297013.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297013-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.