Thông tin tài liệu


Title: Học máy và phân loại trong xử lý tín hiệu y sinh và chẩn đoán bệnh.
Authors: Lê Mạnh Long
Advisor: Phạm Doãn Tĩnh
Keywords: Y sinh; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về học máy, các phương pháp học máy và chuẩn hóa dữ liệu. Chẩn đoán bệnh ung thư vú bằng các phương pháp học máy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2974
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296098-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 91,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296098.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.