Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu công nghệ và xây dựng framework giúp phát triển nhanh các Website.
Authors: Nguyễn Phan Huy
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Website; Phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các vấn đề thực tế trong việc phát triển website, các công nghệ áp dụng. Xây dựng framework giúp phát triển nhanh các website.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2975
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

50

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297018.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297018-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.