Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống điều khiển mô phỏng chuyển động cánh tay.
Authors: Phạm Quốc Anh
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Cánh tay; Vận động; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điều khiển mô phỏng chuyển động cơ thể. Cơ sở lý thuyết của hệ thống điều khiển mô phỏng chuyển động cánh tay. Thiết kế hệ thống điều khiển mô phỏng cho cánh tay.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2977
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296599-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296599.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.