Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng tạo ảnh cộng hưởng từ xung flair (Fluid attenuated inversion recovery) trên máy cộng hưởng từ 1,5 tesla.
Authors: Hoàng Quốc Việt
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Cộng hưởng từ; Ứng dụng; Hình ảnh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết tạo ảnh cộng hưởng từ. Các thành phần của hệ thống MRI. Các chuỗi xung RF. Ảnh cộng hưởng từ. Khảo sát ứng dụng tạo ảnh cộng hưởng từ xung phục hồi đảo nghịch tín hiệu nước (flair - fluid attenuated inversion recovery) trên máy cộng hưởng từ 1,5 tesla.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2978
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296626-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296626.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.