Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống giám sát và quản lý máu trong lưu trữ và vận chuyển.
Authors: Đỗ Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Máu; Lưu trữ; Vận chuyển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Vấn đề lưu trữ và bảo quản máu và các chế phẩm từ máu. Hệ thống lưu trữ, giám sát, quản lý và vận chuyển máu và các chế phẩm từ máu. Lựa chọn thiết bị và tích hợp hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2979
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296672-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296672.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.