Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế chế tạo thiết bị để điều trị rối loạn giấc ngủ dùng phương pháp xung điện.
Authors: Lưu Minh Hoàng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Thiết bị y tế; Thiết kế; Xung điện; Giấc ngủ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sinh lý của con người đối với giấc ngủ. Khảo sát đặc tính kỹ thuật của một số máy điều trị rối loạn giấc ngủ dùng xung điện để xây dựng bộ thông số kỹ thuật cho máy. Phân tích thiết kế chế tạo thiết bị để điều trị rối loạn giấc ngủ bằng phương pháp xung điện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2980
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296756-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296756.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.