Thông tin tài liệu


Title: Thiết bị X-quang số và ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh.
Authors: Trần Đức Hoàng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Tia rơnghen; Thiết bị
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung thiết bị x-quang. X-quang kỹ thuật số. Nê thực trạng, nhu cầu s;ử dụng, nâng cấp máy x-quang tại Việt Nam. Các nghiên cứu x-quang kỹ thuật số tại Việt Nam, đề xuất hướng phát triển thiết bị x-quang số tại Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2982
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296797-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 228,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296797.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.