Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các nhà máy dệt may.
Authors: Phạm Văn Quyền
Advisor: Trần Gia Mỹ
Keywords: Năng lượng; Tiết kiệm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình sản suất và sử dụng năng lượng tại các Nhà máy dệt may ở Việt Nam. Tình trạng sản xuất và dây chuyền công nghệ của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long Thái Bình. Đánh giá hiệu quả sử dụng và một số giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Công ty.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2984
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295472.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295472-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 148,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.