Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết bị chụp cắt lớp cộng hưởng từ hạt nhân, ứng dụng trong chẩn đoán điều trị.
Authors: Đặng Nam Thắng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Chụp cộng hưởng từ; Thiết bị
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thiết bị chụp cắt lớp cộng hưởng từ hạt nhân. Nêu cấu tạo, hoạt động của thiết bị chụp cắt lớp cộng hưởng từ hạt nhân ứng dụng trong chẩn đoán điều trị. Mô hình toán học và sơ đồ thuật toán mô phỏng nguyên lý hoạt động của thiết bị chụp cắt lớp cộng hưởng từ hạt nhân.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2985
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296351-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 185,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296351.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.