Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chẩn đoán hình ảnh bằng máy CT đa lát cắt và ứng dụng tại các bệnh viện ở Việt Nam.
Authors: Lê Văn Thịnh
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Chuẩn đoán X quang; Công nghệ; Bệnh viện; Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tính chất cơ bản của tia X. Tổng quan về hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán CT Scanner. Cấu trúc hệ thống máy CT đa lát cắt. Ứng dụng máy CT đa lát cắt trong y tế và thực trạng sử dụng tại một số bệnh viện ở nước ta hiện nay.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2987
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296609-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 173,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296609.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.