Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực trạng, áp dụng giải pháp y tế từ xa ở các bệnh viện.
Authors: Nguyễn Công Định
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Bệnh viện; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu lịch sử và định hướng phát triển y tế từ xa. Hiện trạng và ứng dụng y tế từ xa tại các bệnh viện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2988
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296628-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 240,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296628.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.