Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống PET/CT và ứng dụng PET/CT trong đánh giá khả năng sống của cơ tim.
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Cơ tim; Chụp cắt lớp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống PET/CT và các ứng dụng trong tim mạch hạt nhân. Giới thiệu hệ thống PET/CT. Bệnh động mạch vành và phương pháp đánh giá khả năng sống của cơ tim. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh FDG PET/CT đánh giá khả năng sống của cơ tim trên bệnh nhân tại Bệnh viện trung ương quân đội 108.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2989
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296680-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296680.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.