Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng trường áp suất âm trong không gian 3 chiều.
Authors: Nguyễn Hữu Long
Advisor: Trịnh Quang Đức
Keywords: Sóng siêu âm; Mô phỏng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về kỹ thuật tạo ảnh siêu âm, tia siêu âm hội tụ và siêu âm phẳng, sự ảnh hưởng của hình thái siêu âm tới chất lượng hình ảnh. Tổng quan về trường siêu âm hội tụ. Xây dựng thuật toán mô phỏng trường siêu âm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2992
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297127-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297127.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,88 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.