Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý môi trường cho làng nghề tái chế giấy xã Phong Khê, Bắc Ninh.
Authors: Đỗ Thị Thu Huyền
Advisor: Trịnh Thành
Keywords: Làng nghề; Môi trường; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan phát triển làng nghề, ô nhiễm và quản lý môi trường làng nghề. Nêu hiện trạng môi trường làng nghề tái chế giấy Phong Khê, Bắc Ninh. Xây dựng mô hình quản lý môi trường làng nghề tái chế giấy Phong Khê
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2999
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273170.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273170-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 162,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.