Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

  • Luận án trình bày các khái niệm về ngôn ngữ chính quy, otomat mở rộng, mã, tính chất mã, mã luân phiên và đề xuất một một số kiến nghị.

  • Thesis


  • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

  • Trình bày các khái niệm và kết quả liên quan. Mã luân phiên. Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng. Mã với từ định biên.