Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Hoàng Thị Phương;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Hoàng Xuân Tiến (2018)

  • Tổng quan chung về silica, các phương pháp tổng hợp nanosilica, các phương pháp hữu bề mặt nanosilica, ứng dụng của nanosilica và silica aerogel,..Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu nanosilica từ nguồn thủy tinh lỏng; nghiên cứu chế tạo nanosilica từ nguồn teos; nghiên cứu tính biến tính vật liệu nanosilica từ nguồn teos, ứng dụng cho quá trình hấp phụ dầu,...

  • -


  • Authors : Hoàng Thị Phương;  Advisor : Đinh Thị Ngọ; Hoàng Xuân Tiến (2018)

  • Tổng quan chung về silica, các phương pháp tổng hợp nanosilica, các phương pháp hữu bề mặt nanosilica, ứng dụng của nanosilica và silica aerogel,..Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu nanosilica từ nguồn thủy tinh lỏng; nghiên cứu chế tạo nanosilica từ nguồn teos; nghiên cứu tính biến tính vật liệu nanosilica từ nguồn teos, ứng dụng cho quá trình hấp phụ dầu,...