Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Huyền;  Advisor : Hoàng Thị Bích Thủy; Mai Thanh Tùng (2018)

  • Tổng quan tái chế đồng từ bùn thải sản xuất bản mạch điện tử, quá trình thủy luyện thu hồi đồng, tối ưu hóa quá trình hòa tách và mô hình hóa quá trình điện phân thu hồi đồng. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu quá trình hòa tách đồng từ bùn thải sản xuất bản mạch điện tử, quá trình chiết tách loại tạp sắt, mô hình hóa quá trình điện phân.