Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hồng Nga;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Vũ Chất Phác (2014)

 • Luận án xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả năng lắng bùn đỏ và xác định khả năng cường hóa quá trình lắng bùn đỏ bằng các chất trợ lắng hữu cơ tự nhiên, hữu cơ tổng hợp biến tính ở dạng độc lập hoặc kết hợp, đồng thời làmrõ cơ chế tương tác của chúng với bùn đỏ. Từ đó đề xuất phương án sử dụng chất trợ lắng với hàm lượng lựa chọn và chế độ tương ứng.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Hồng Huế;  Advisor : Đào Minh Ngừng; Nguyễn Trọng Giảng (2014)

 • Luận án nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế phá hủy phôi nhằm loại bỏ khuyết tật cơ học sản phẩm hình thành trong quá trình cán nêm ngang, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng ứng dụng công nghệ này vào sản xuất tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Ký Thanh;  Advisor : Trần Văn Dũng; Nguyễn Đặng Thủy (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan vật liệu siêu đàn hồi niti và các phương pháp chế tạo. Cơ sở lý thuyết biến dạng và chế tạo vật liệu siêu đàn hồi niti. Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu đàn hồi niti xốp. Đánh giá tính chất cơ học vật liệu niti xốp và sản phẩm chế thử trong nước.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Dương Nam;  Advisor : Đào Hồng Bách; Lê Thị Chiều (2016)

 • Đặc điểm của thép austenit mangan cao, phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của chi tiết búa đập làm bằng thép Mn cao. Cơ chế hóa bền, ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến thép austenit mangan cao; đặc điểm điều kiện đúc thép austenit mangan cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Ảnh hưởng của nguyên tố crom và vanadi. Ảnh hưởng của nhiệt luyện đối với thép Mn15Cr2V. Ảnh hưởng của quá trình va&#...

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Tiến;  Advisor : Đào Hồng Bách; Nguyễn Khải Hoàn (2016)

 • Tổng quan về xu hướng phát triển công nghệ đúc trong khuôn cát, trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn. Nêu phương pháp mô hình hóa cấu trúc cho khuôn đúc, cơ chế truyền nhiệt và chuyển khuôn; mô hình hóa cấu trúc khuôn tươi cát-sét. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm việc phân bố nhiệt độ trong khuôn, trường nhiệt độ và trường độ ẩm trong khuôn,...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Quảng;  Advisor : Đào Hồng Bách; Đinh Quảng Năng (2015)

 • Tổng quan về công nghệ khuôn gốm. Đặc tính của vật liệu chế tạo khuôn gốm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao bằng thực nghiệm, tính chất công nghệ của khuôn gốm, cơ tính của khuôn gốm, cấu trúc và tổ chức tế vi của mẫu khuôn gốm, tính chất nhiệt lý của khuôn gốm, đúc thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Tài;  Advisor : Nguyễn Hồng Hải; Nguyễn Văn Chương (2016)

 • Tổng quan đúc áp lục, công nghệ đúc bán lỏng, tình hình nghiên cứu ở trong nước. Cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của áp lực đến tổ chức và tính chất của hợp kim, đặc điểm của quá trình điền đầy khuôn trong đúc áp lục, mô hình dòng chảy và phương pháp tính toán động lực học chất lỏng,..Nêu phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm tính toán thiết kế công nghệ khuôn đúc lưu biến - áp lực, nấu...