Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Ngô Mạnh Tiến;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hoàng Ngọc Minh (2014)

 • Luận án nghiên cứu, đề xuất thuật toán điều khiển thích nghi cho robot tự hành bám quỹ đạo trên cơ sở hệ phi tuyến bất định, đặc biệt chú ý đến chất lượng bám và sự thay đổi của các tham số của robot (bởi mục đích ứng dụng của robot là tương tác với đối tượng và môi trường khác nhau) và chịu tác động của nhiễu khi hoạt động trên các địa hình khác nhau. Thiết kế, chế tạo một r...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Phương;  Advisor : Trần Trọng Minh; Phạm Quang Đăng (2014)

 • Luận án giới thiệu điều chế vector không gian và mô hình toán học nghịch lưu ba pha nguồn z; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho pin mặt trời; thiết kế cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z cho hệ phát điện sức gió; mô phỏng thời gian thực và thí nghiệm cấu trúc điều khiển nghịch lưu nguồn z.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2009)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt nam.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Dân;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường; Bùi Trung Thành (2017)

 • Giới thiệu bài toán hệ thống phân phối vật liệu nano, phần cứng hệ thống phân phối vật liệu, nghiên cứu điều khiển vị trí. Xây dựng hệ thống phân phối vật liệu nano nằm ngang và mô hình hóa dưới dạng hàm truyền, mô hình trạng thái. Xây dựng thuật toán điều khiển