Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

 • Trình bày tổng quan về xử lý thông tin y tế và đề xuất các phương pháp đánh giá quá trình điện tử hóa dữ liệu bệnh án. Thiết bị sinh dữ liệu bệnh án điện tử và đánh giá hiện trạng tại các bệnh viện. Xây dựng hệ thống tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử từ các thiết bị y tế và đánh giá chất lượng dữ liệu sau thu nhận. Đề xuất mô hình hệ thống tự động thu nhận&#x...

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Huy;  Advisor : Mai Anh Tuấn; Phan Thị Ngà (2012)

 • Trình bày lý thuyết về cảm biến miễn dịch. Cố định kháng thể từ huyết thanh bệnh nhân cho cảm biến miễn dịch. Phát triển bộ cảm biến miễn dịch điện hóa sử dụng kháng thể từ huyết thanh bệnh nhân để phát hiện virus viêm não Nhật Bản. Tăng cường tín hiệu cảm biến miễn dịch điện hóa sử dụng hạt nano vàng gắn protein A.

 • Thesis


 • Authors : Mai Văn Tân;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2014)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.