Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

  • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.