Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Bạch Quốc Khánh; Phạm Việt Phương (2018)

  • Tổng quan các bài toán nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện. Đánh giá hiệu quả sử dụng DVR và D-Statcom nhằm nâng cao chất lượng điện năng lưới phân phối điện. Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu hóa vị trí tụ bù nhằm giảm tổn thất điện năng lưới phân phối có xét đến sóng hài. Tối ưu hóa vị trí và công suất các thiết bị CPD nhằm nâng cao chất lượng điện năng dù...