Ths-Nhiệt lạnh (132)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 132 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Phạm Tiến Dũng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2020)

 • Tổng quan kho lưu trữ và nhu cầu về kho lưu trữ, yêu cầu đối với kho lưu trữ, mối quan hệ giữa hút ẩm và nhiệt độ môi trường; bơm nhiệt và ứng dụng; tính toán bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Thị Thu Hằng;  Người hướng dẫn : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Đỗ Văn Dũng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Vịnh; Phạm Văn Tùy (2019)

 • Tổng quan tình hình và chính sách sử dụng năng lượng chung tại các tòa nhà thương mại, tình trạng vận hành thực tế chung và các thiết bị thường được sử dụng trong bếp ăn công nghiệp Việt Nam, Flamingo Đại Lải resort; tính toán thiết kế tủ sấy bát sử dụng bơm nhiệt và tính toán bộ hấp thu nhiệt trên bề mặt bếp; mô hình hóa bằng phần mềm mô phỏng Ansys; kết quả và thảo luận; kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Ngô Văn Sinh;  Người hướng dẫn : Hà Mạnh Thư (2007)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu may mặc. Các tính chất vật lý của chế phẩm dệt, sự truyền nhiệt và hơi nước qua một lớp vải mỏng trong giới hạn một lớp không khí, cơ chế truyền nhiệt và hơi nước trong điều kiện có gió. Xây dựng mô hình mô phỏng sự truyền nhiệt và hơi nước qua quần áo trong điều kiện không khí chuyển động. Mô hình toán của quá trình truyền nhiệt và hơi nước qua các...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trịnh Anh Tuấn;  Người hướng dẫn : Nguyễn Sỹ Mão (2007)

 • Trình bày thực trạng lò hơi công nghiệp và định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam. Giới thiệu và phân tích một số mẫu lò hơi công nghiệp. Một số sản phẩm lò hơi công nghiệp Việt Nam và thế giới. So sánh và đề xuất một số mẫu lò hơi điển hình. Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp. Các kết quả triển khai ứng dụng trên thực tế.