Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Quốc Thịnh;  Advisor : Đinh Nguyên Bính (2010)

 • Trình bày tổng quan về các vấn đề năng lượng. Phân tích và đánh giá sự lựa chọn lò hơi tận dụng nhiệt đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất phân đạm Ninh Bình. Nghiên cứu các phương án cơ bản để đánh giá mức độ hoàn thiện của tổ hợp Tuabin cấp nhiệt phát điện lựa chọn cho dự án đạm Ninh Bình. Mô tả dây chuyền công nghệ nhiệt điện đồng phát dự án đạm Ninh Bình. Hệ...

 • -


 • Authors : Vũ Hồng Sơn;  Advisor : Lê Đức Dũng (2018)

 • Vai trò nhiệt điện đốt than, các phương pháp nâng cao quá trình cháy than trộn, công nghệ lò hơi đốt than phun. Cơ sở lý thuyết cháy than. Phương pháp trộn than. Công cụ mô phỏng quá trình cháy than trộn trong nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1. Kết quả nghiên cứu quá trình cháy than Hòn Gai bằng phần mềm mô phỏng CFD, ảnh hưởng của than trộn đến quá trình cháy bên trong buồng đốt.

 • Thesis


 • Authors : Trần Huy Cấp;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2008)

 • Tổng quan về công nghệ lò hơi lớp sôi công suất nhỏ. Qúa trình khí động học và cháy của lò hơi lớp sôi. Tính toán thiết kế và tính nhiệt cho lò hơi lớp sôi công suất nhỏ. Tiềm năng ứng dụng công nghệ lò hơi lớp sôi công suất nhỏ tại Việt Nam.

 • -


 • Authors : Phan Thế Hưng;  Advisor : Nguyễn Văn Mạnh (2018)

 • Giới thiệu lò hơi đốt than phun và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy trong lò hơi. Nghiên cứu cụm các vòng điều chỉnh liên quan đến chế độ cháy trong lò hơi. Lý thuyết về nhận dạng và hiệu chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển trên phần mềm cascad. Một số giải pháp cải tiến tối ưu cụm các vòng điều chỉnh chính trong lò hơi.