Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thùy Dung;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2011)

 • Trình bày tổng quan về kỹ thuật lạnh thực phẩm. Xây dựng mô hình toán học cho tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm trong quá trình kết đông. Phương pháp mô hình hóa quá trình cấp đông thực phẩm. Đánh giá độ tin cậy của mô hình nhiệt vật lý so với các mô hình khác. Các kết luận và đề xuất.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Gia Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Mạnh (2011)

 • Trình bày tổng quan đối tượng vi khí hậu. Hệ thống điều khiển vi khí hậu. Phương pháp nhận dạng và mô hình hóa đối tượng vi khí hậu hai chiều. Phương pháp tổng hợp bền vững tối ưu cho hệ thống điều khiển vi khí hậu hai chiều. Nghiên cứu thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Mạnh (2014)

 • Tổng quan về nhà máy điện nguyên tử. Chu trình nhiệt và sự trao đổi nhiệt trong nhà máy điện nguyên tử. Phương pháp tổng hợp hệ thống theo quan điểm bền vững. Tính toán chỉnh định hệ thống điều khiển công suất nhiệt của vòng sơ cấp.

 • Thesis


 • Authors : Đào Hoàng Anh;  Advisor : Đinh Nguyên Bình (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Đồng phát nhiệt điện và phân tích các đặc tính năng lượng. Mô tả dây chuyền công nghệ nhiệt điện đồng phát cho dự án nhà máy sản xuất phân đạm chuẩn. Xác định tiêu hao hơi của tuabin chu trình chuẩn. Tính nhiệt tuabin II36-98/42 chu trình chuẩn. Tính nhiệt cho sơ đồ thực tế nhiệt điện đồng phát của Nhà máy phân đạm Ninh Bình và so sánh với phương&...

 • Thesis


 • Authors : Lê Kiều Hiệp;  Advisor : Nguyễn Nguyên An (2010)

 • Trình bày tổng quan về ống nhiệt và ứng dụng. Phương pháp tính toán thiết kế ống nhiệt trọng trường. Nghiên cứu chế tạo ống nhiệt loại nhỏ ở điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả truyền nhiệt của ống nhiệt trọng trường loại nhỏ

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị

 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Tùng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

 • Trình bày lý thuyết tổng quan về sấy phun. Các phương trình truyền nhiệt - truyền chất cơ bản của quá trình sấy phun. Giới thiệu phần mềm mô phỏng Fluent. Giới thiệu chung chung mô hình thí nghiệm sấy phun CI40D. Mô phỏng quá trình sấy phun. Tóm tắt kết luận và đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu